en no

NOSEFO er ledende innen sikkerhet og beredskapsopplæring. Vi har erfarne instruktører med høy faglige kompetanser og moderne fasiliteter i Bergen, Stavanger og Tau. Våre kurs er godkjent av Norsk Olje og Gass, Sjøfartsdirektoratet og alle selskaper på norsk sokkel.


Velkommen på kurs hos NOSEFO
OffshorekursMaritime kursKran, løft og riggerkursLandbasert kurs

Godkjente maritime kurs fra Sjøfartsdirektoratet (STCW, IMO50 / 60 / 80)

STCW Oppgradering fra Norsk Olje og Gass til IMO50
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk (A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4)
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (A-VI/1-1, 1-2, 1-3)
STCW Videregående sikkerhetsopplæring (A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1)
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering (A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1)
STCW Videregående sikkerhetsopplæring oppdatering inkl. medisinsk behandling
STCW Medisinsk behandling (VI/4, avsnitt A-VI/4 og A-VI/4-2)
STCW Medisinsk behandling oppdatering (A-VI/4-2)
STCW Medisinsk førstehjelp (A-VI/4-1)
STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering (A-VI/4-1)
STCW Hurtiggående Mann-over-bord-båt grunnkurs
STCW Hurtiggående Mann-over-bord-båt oppdatering
STCW Redningsfarkost (A-VI/2-1)
STCW Redningsfarkost oppdatering (A-VI/2-1)
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering
STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere
STCW Passasjer- og Krisehåndtering (A-V/2)
STCW Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter (A-VI/6-2)
STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk
STCW repetisjon for sjøfolk
STCW Oppgradering dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t
STCW Oppgradering maskinoffiserer uten dokumentert fartstid 66t
STCW ROC grunnkurs
STCW SRC/VHF Sertifikat
STCW Training program for cruises

Hvilke maritime kurs trenger du? Ring oss på 05241.

Godkjente offshorekurs fra Norsk Olje og Gass

Grunnleggende sikkerhetskurs kampanje
Grunnleggende sikkerhetskurs rep. kampanje
Grunnleggende sikkerhetskurs rep. med e-læring
Basic Safety and Emergency Training
Basic Safety and Emergency Training refresher course
Beredskapsledelse grunnkurs (på engelsk)
Beredskapsledelse rep.kurs (på engelsk)
GSK - rep.kurs for beredskapspersonell
E-læring HMS-modul
Førstehjelp grunnkurs
Førstehjelp repetisjonskurs
Grunnleggende sikkerhetskurs
Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon
Helikopterevakueringskurs
HLO grunnkurs
HLO repetisjonskurs
HUET inkl. HABD og brann
HUET inkl. HABD, brann og førstehjelp
Komb. HLO/Søk- og redningslag rep.
Komb. HLO/Søk- og redningslag og MOB rep.
Kondisjonstest
Styrketest
Kondisjon- og styrketest
Liten Mann-over-bord-båt grunnkurs
Liten Mann-over-bord-båt repetisjon inkludert mørkekjøring
Liten Mann-over-bord-båt repetisjon uten mørkekjøring
Livbåtfører FF1200 grunnleggende
Livbåtfører FF1200 repetisjon
Livbåtfører FF48 grunnleggende
Livbåtfører FF48 repetisjon
Livbåtfører sliske grunnkurs
Livbåtfører sliske repetisjonskurs
Livbåtfører konvensjonell grunnkurs
Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs
SRC/VHF Sertifikat
Søk- og redningslag grunnkurs
Søk- og redningslag repetisjonskurs

Hvilke offshorekurs trenger du? Ring oss på 05241.

Kran, løft og riggerkurs

Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Modul 1.1 (8 t.)
Fallsikring og enkle løfteinnretninger (16 t.)
G11 - Stropp og Anhuker (24 t.) inkl. Modul 1.1
Truckfører kurs (20 t.) eks. Modul 1.1
Truckfører kurs (28 t.) inkl. Modul 1.1
G20 Fastmontert Hydraulisk kran (16 t.) eks. Stropp
G20 Fastmontert Hydraulisk kran (40 t.) inkl. Stropp
G4 Traverskranfører (24 t.) eks. Stropp
G4 Traverskranfører (48 t.) inkl. Stropp
Personløft
Riggerkurs (32 t.) eks. Stropp
Riggerkurs (48 t.) inkl. Stropp

Hvilke kurs trenger du? Ring oss på 05241.

Landbasert kurs og andre

Alarmreaksjonslag
Varme arbeider

Hvilke kurs trenger du? Ring oss på 05241.

Søkemotoroptimalisering SEO
Båtførerprøven

NOSEFO BERGEN

NOSEFO STAVANGER

NOSEFO TAU

NSO kurs i Bergen og Tau

Nosefo tilbyr NSO kurs på forespørsel.

BVC Achilles JQS IASST
© 2019 NOSEFO-
sikkerhet-førstehjelp-brann-livbåt-MOB-maritim