• Norsk
  • Engelsk

> Evalueringsskjema

Evalueringsskjema

Spørsmål merket * er obligatoriske.

Spørsmål med skala fra 1 til 6

1 til 2 Dårlig, 3 til 4 Bra, 5 til 6 Meget bra

Hvordan var teoriundervisningen utført?

Hvordan ble de praktiske øvelsene gjennomført?

Hvordan oppfattet du de omkringliggende faktorer?

Hvilke andre forhold vil du spesielt nevne?