• Norsk
  • Engelsk

> Kurs / Arkiv / Varmt arbeid

Varmt arbeid

Målgruppe

Kurset er for deg som utfører varme arbeider: bønder, bygge-, installasjons-, monterings, demonterings-, reparasjons, vedlikeholdsarbeider og lignende arbeider hvor det benyttes utstyr som utvikler gnister og varme som kan føre til brann, det vil si åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, lodde- og /eller slipeutstyr.

Innhold

Kurset dekker kravet til opplæring og sertifikat for utførelse av varme arbeidet som er fastsatt i forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrift for varme arbeider. Kurset følger læreplanen til Prosjektstyret for varme arbeider og inneholder teoretisk undervisning samt praktisk slokking. Teorien dekker sertifiseringsordningen for brannvern ved utførelse av varme arbeider, gjeldende regelverk med hovedvekt på sikkerhetsforskriften for varme arbeider, brann- og slokketeori og risiko og farer ved utførelse av varme arbeider. Instruktørene er godkjent av Brannvernforeningen.

Forkunnskap

Ingen

Kursets gyldighet
Utstedes av Norsk Brannvernforeningen. Sertifikatet er gyldig i fem år og gjelder i Norge, Danmark, Finland og Sverige.
Frekvens
Månedlig (ta kontakt)

Det er ikke planlagt noen dato for dette kurset enda. Send oss en e-post på kontakt@nosefo.no eller ring 55 11 70 00 hvis du er interresert, så tar vi kontakt med deg.