• Norsk
  • Engelsk

> Kurs / STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid 66t

STCW Oppgradering dekksoffiserer uten fartstid 66t

Målgruppe

Dekksoffiserer som ikke har vedlikeholdt kravet om minimum 12 måneders fartstid i løpet av de siste fem årene.

Innhold

Personlig redningsutstyr, overlevelse i sjø, ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord båt under og etter utsetting, betjene motor på en redningsfarkost, håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet, bruke innretninger til å angi posisjon, herunder kommunikasjon- og signalutstyr, lys- og røyksignaler, minimere risiko for brann, bruk av brannslukkere og brannutstyr, lede brannslokkingsoperasjoner om bord på skip, organisere og lære opp brannlag, inspisere og vedlikeholde anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking, undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse, generelle førstehjelpsprinsipper, blødninger, brannskader, sjokk, gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord, livreddende førstehjelp, hygiene om bord, hode/nakke/ryggskader, mentale reaksjoner og stressmestring, ressurser om bord og Radio Medico, alkohol og stoffmisbruk, dødsfall til sjøs, generell sykepleie, overvåkning og dokumentasjon, sykdomslære, behandling av reddede personer, medikamenter og medisinsk utstyr, sårbehandling og enkel kirurgisk behandling.

Forkunnskap

Kursdeltager skal ha gjennomført og bestått opplæring i henhold til STCW kodens tabeller for grunnleggende sikkerhetsopplæring A-VI/1-1, 1-2, 1-3, 1-4 og videregående sikkerhetsopplæring tabeller A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1 og A-VI/4-2.

Kursets varighet
10 dager
Kursets gyldighet
5 år
Kurssted
Bergen
Frekvens
På forespørsel

Når vil du ta kurset?

- velg en dato og meld deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet.
kr 20 000,-
Velg dato

Tolk

Meld deg på idag

- etter påmelding vil du motta en påmeldingsbekreftelse til din e-post.
Valgt kurs
Velg sted og dato først
Valgt sted
Valgt dato
Velg dato først
Pris
kr 20000,-